Zmiana dyrektyw: 1999/4/WE, 2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE oraz 2001/114/WE w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji cz.II uprawnienia ustawodawczeM. Groote: W dyrektywie śniadaniowej reguluje się sprawy takie jak kakao, kawa, mleko odtłuszczone itd. Po wprowadzeniu traktatu z Lizbony należy przeprowadzić dostosowanie aktów delegowanych. Przy obradowaniu na temat tego sprawozdania stało się oczywiste, że zmiany te dotyczą definicji produktów i zgodnie z propozycją Komisji mamy tu zbyt daleko idące uprawnienia. Sytuacja ta jest nie do przyjęcia. Podczas dyskusji 28 listopada 2012r. na temat sprawozdania uzyskano dość duże poparcie wśród parlamentarzystów.

Uprawnienia ustawodawcze

Uprawnienia ustawodawcze

Rada w tej chwili zastanawia się nad tym projektem. Rada powinna pójść w takim samym kierunku jak Parlament, ograniczając stosowanie aktów delegowanych do niektórych elementów nieistotnych. Potrzeba spotkania przed sesją plenarną celem wypracowania kompromisu.

C. Klass: Jest to bardzo ważne sprawozdanie, ponieważ podejmuje tematykę słuszności stosowania aktów delegowanych. Istnieje stały obowiązek kontroli. W przypadku tej dyrektywy, jeśli mówi się o istotnych zmianach w prawie podstawowym, to nie jest to przedmiotem sprawozdania. Cześć poprawek wymaga dalszej dyskusji.

B. Reimers: Mamy doczynienia z bardzo dobrym dokumentem. Należy dążyć do szybkiego porozumienie w kwestii kompromisów. Rozbieżności nie są aż tak duże.

Komisja Europejska: Komisja pozostaje przekonana, że potrzebuje uprawnień ustawodawczych, delegowanych by dostosować technicznie, niezasadnicze elementy dyrektywy, po to by móc odpowiednio i szybko oraz jak najbardziej oszczędnie zareagować. Jeśli zastosuje się tutaj normalną procedurę dostosowania drobnych szczegółów, to istnieje możliwość nie zapanowania nad czasem oraz kosztami temu poświęconymi. W szczególności Komisja ubolewa nad tym, że projekt sprawozdania Parlamentu usuwa aktualne uprawnienia Komisji dotyczące opcjonalnych składników kakao, czekolady oraz mleka odtłuszczonego. W sprawie soków owocowych dyrektywa została już wcześniej odpowiednio zmieniona. W przypadku zmian przepisów w sprawie dżemów pożądane byłyby zmiany w kwestii składników. Delegowanie pozwala Komisji na poprawienie niezasadniczych elementów propozycji. Kwestie proceduralne według Komisji są nieproporcjonalne.